Grīdas gāzes kalta apkopes reglaments:
 1. Gāzes veida pārbaude;
 2. Gāzes veida pārstatīšana (jā nepieciešams)
 3. Spiediena pie izslēgtas iekārtas un pieslēguma spiediena pārbaude;
 4. Sprauslas spiediena mērīšana;
 5. Dūmgāzu vērtības noteikšana;
 6. Jonizācijas strāvas mērīšana;
 7. Darba spiediena mērīšana;
 8. Degļa demontāža;
 9. Degļa serdeņu pārbaude;
 10. Aizdedzes degļa pārbaude;
 11. Sildvirsmu tīrīšana (ja nepieciešams);
 12. Degļa montāža;
 13. Ūdens pieslēgumu hermētiskuma pārbaude;
 14. Drošības ierīču pārbaude;
 15. Elektrisko pieslēgumu sēžas stingrības pārbaude;
 16. Gāzi vadošo detaļu hermētiskuma pie ekspluatācijas spiediena pārbaudišana;
 17. Ārēja sašķidrinātās gāzes drošības vārsta (ja tāds ir) pārbaude;
 18. Gāzes kombinētā regulatora vārstu slēgšanas funkcijas pārbaude;
 19. Dūmgāzu kontrolierīces pārbaude;
 20. Iekārtas ieda