Sienas gāzes kalta apkopes reglaments:
 • Apkures iekārtas piepildīšana un atgaisošana;
 • Visu, apkures un ūdens, pieslēgumu hermētiskuma pārbaude;
 • Gāzes veida pārbaude;
 • Spiediena pie izslēgtas iekārtas un pieslēguma spiediena mērīšana;
 • Sprauslas spiediena mērīšana;
 • Apkures katla vai attiecīgi apkures iekārtas sistēmas iztukšošana;
 • Degļa pārbaude un tīrišana;
 • Membrānas izplešanās trauka un iekārtas spiediena pārbaude;
 • Dūmgāzu siltummaiņa pārbaude un tīrīšana;
 • Aizdedzes un jonizācijas elektrodu pārbaude;
 • Carplūdes daudzuma ierobežotājs;
 • Drošības vārstu funkcionēšanas pārbaude;
 • Elektrības pieslēgumu sēžas stingrības pārbaude;
 • Gāzi vadošo detaļu hermētiskuma pārbaude pie ekspluatācijas spiediena;
 • Dūmgāzu emisijas mērījums;
 • Dūmgāzu kontroles ierīces pārbaude;
 • Jonizācijas strāvas mērīšana;
 • Ārējā sašķidrinātas gāzes drošības vārsta (ja tāds ir) pārbaude.