Dīzeļdegvielas apkures kalta apkopes reglaments:
 1. Degļa montāžas plāksnes atvēršana un turbulizātoru tīrīšana;
 2. Sildvirsmas, gāzējas un dūmgāzu kanāla tīrīšana; 
 3. Siltumizolācijas detaļu un blīvējumu pārbaude;
 4. Elektrisko pieslēgumu sēžas stingrības pārbaude;
 5. Siltumizolācijas pārbaude;
 6. Ūdens pieslēgumu hermētiskuma pārbaude;
 7. Drošības ierīču pārbaude;
 8. Membrānas izplešanās trauka un iekārtas spiediena pārbaude;
 9. Maisitāja darbības un hermētiskuma pārbaude;
 10. Velkmes regulātora pārbaude (ja tāds ir);
 11. Pieplūdes gaisa pieslēguma pie degļa pārbaude (ja tāds ir);
 12. Degļa ieregulēšana.