Gāzes kondensācijas apkures kalta apkopes reglaments:
 1. Gāzes veida pārbaude;
 2. Funkcionēšanas norise un iespējamo traucējumu pārbaude;
 3. Spiediena pie izslēgtas iekārtas un pieslēguma spiediena mērišana;
 4. Visu, apkures un dzeramā ūdens, pieslēgumu hermētiskuma pārbaude;
 5. Degļa demontāža;
 6. Degļa blīves un liesmas apvalka pārbaude;
 7. Aizdedzes un jonizācijas elektrodu pārbaude un iestatīšana;
 8. Sildvirsmu tīrišana un degļa montāža
 9. Kondensāta izplūdes atveres pārbaude un sifona tīrišana;
 10. Neitralizācijas ierīces (ja tāda ir) pārbaude;
 11. Caurplūdes daudzuma ierobežotājs (tikai kombinētājai gāzes iekārtai)
 12. Membrānas izplešanās trauka un iekārtas spiediena pārbaude;
 13. Drošības vārstu funkcionēšanas pārbaude;
 14. Elektrības pieslēgumu sēžas stingrības pārbaude
 15. Gāzi vadošo detaļu hermētiskuma pārbaude pie ekspluatācijas spiediena;
 16. Dūmgāzu emisijas mēriījums;
 17. Jonizācijas strāvas mērīšana;
 18. Ārējā sašķidrinātās gāzes drošibas vārsta (ja tāds ir) pārbaude